K-U-B-A

På Produktionsskolen k-u-b-a tager undervisningen udgangspunkt i dig, din lyst samt i en praktisk tilgang til faget. Målet med skolen er, at du udvikler og forbedrer dine personlige, sociale og faglige kompetencer, så du bliver afklaret og kommer videre i uddannelse og/eller job.

Du har lyst til at arbejde med de fag vi tilbyder og til at få tid til at finde ud af, hvad du vil med din tilværelse, din uddannelse og dit fremtidige job.

Vi optager elever hele året og produktionsskolen er for unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, som har afbrudt en ungdomsuddannelse eller som ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse.
Produktionsskolen k-u-b-a er godkendt af Københavns Kommune, men kan søges af alle – uanset bopæl.

Vi afholder intromøder og optagelsessamtaler for alle interesserede. Optagelsen skal også godkendes hos en vejleder ved Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vi kan hjælpe dig med den kontakt.

Undervisningen er ikke formelt kompetencegivende, men på k-u-b-a vil du udvikle, arbejde med og forbedre mange forskellige kompetencer, hvilket er en stor hjælp og forudsætning, når du skal videre med en ungdomsuddannelse og i job. Du får et produktionsskolebevis, når du stopper.

Udover fagene på værkstedet er der også forskellige andre valgfag samt tilbud om undervisning i dansk og matematik, med mulighed for prøveaflæggelse og eksamen.
Produktionsskolen k-u-b-a samarbejder med andre uddannelsessteder, så overgangen til en ungdomsuddannelse bliver lettere for dig.

Som elev på produktionsskolen får du en skoleydelse.

Du kan også få tilskud til transport med bus eller tog efter gældende regler. Reglerne får du ved henvendelse til kontoret.

Opgang F

OpgangF er et site for unge udført af unge på produktionsskolen k-u-b-a. Sitet indeholder artikler, grafisk arbejde, video, lyd, tekstil, foto mv. Det er en platform der viser hvad der rør sig blandt skolens elever og en mulighed for at dele deres tanker og ideer og vise hvad de kan.

Er du interesseret i en plads på et af k-u-b-a*s værksteder?

Hvis du har lyst til en periode, hvor du kan fordybe dig i et af vores fag

– Dans, Køkken, Træ, Grafisk, Musik eller noget helt tredje –

så ring og lav en aftale om at komme forbi til en snak på skolen
i løbet af sommerferien.

Om k-u-b-a

På Produktionsskolen k-u-b-a* tager undervisning og produktion udgangspunkt i dig, din lyst og motivation samt i en praktisk tilgang til faget. Målet med opholdet er, at du udvikler og forbedrer dine personlige, sociale og faglige kompetencer, så du bliver afklaret og kommer videre i uddannelse og/eller job.

Vi har følgende værksteder på skolen:

– Fotoværksted
– Danseværksted
– Grafisk værksted
– Køkkenværksted
– Lydværksted
– Musikværksted
– Teaterværksted
– Tekstværksted
– Videoværksted
-Træ og håndværk
– Tekstilværksted

Vi optager elever hele året og produktionsskolen er for unge under 25 år, som ikke har en gymnasial eller erhvervsuddannelse (EUD), eller som ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse.
Produktionsskolen k-u-b-a* er godkendt af Københavns Kommune, men kan søges af alle – uanset bopæl.

Vi afholder intromøder og optagelsessamtaler for alle interesserede. Da optagelsen skal godkendes af en vejleder ved Ungdommens Uddannelsesvejledning, anbefaler vi, at du har talt med en UU-vejleder først. Vi kan hjælpe dig med den kontakt.

Undervisningen er ikke formelt kompetencegivende, men på k-u-b-a* vil du udvikle, arbejde med og forbedre mange forskellige kompetencer, hvilket er en stor hjælp og forudsætning, når du skal videre med en ungdomsuddannelse og i job. Du får et kompetencebevis, når du stopper.

Udover fagene på værkstedet er der også forskellige andre valgfag samt tilbud om undervisning i dansk, engelsk og matematik, med mulighed for prøveaflæggelse FSA og FS10.
Produktionsskolen k-u-b-a* samarbejder med andre uddannelsessteder, så overgangen til en ungdomsuddannelse bliver lettere for dig.

Som elev på produktionsskolen får du skoleydelse.

Du kan få tilskud til transport med bus eller tog efter gældende regler. Reglerne får du ved henvendelse til kontoret.
Skoleopholdet kan også indgå i et aktiveringsforløb. Tal med dit jobcenter herom.